By - admin

证券日报网

  (到D2)

744    智富(五谷之府)花费明智地使用股份有限公司            智富(五谷之府)花费明智地使用股份有限公司                               850    无效企图

745    胡萍                                    胡萍                                                       850    无效企图

746    张美红                                  张美红                                                     850    无效企图

747    翟育豹                                  翟育豹                                                     850    无效企图

748    黎贺明                                  黎贺明                                                     850    无效企图

749    四川登载小集团有限责任公司                四川登载小集团有限责任公司                                   850    无效企图

750    肖益群                                  肖益群                                                     850    无效企图

751    刘丁                                    刘丁                                                       850    无效企图

752    潘督童                                  潘督童                                                     850    无效企图

753    江苏联环医药品小集团股份有限公司                江苏联环医药品小集团股份有限公司                                   850    无效企图

754    张工                                    张工                                                       850    无效企图

755    紫石本钱花费明智地使用股份有限公司                紫石本钱花费明智地使用股份有限公司                                   850    无效企图

756    方志林                                  方志林                                                     850    无效企图

757    吕伟                                    吕伟                                                       850    无效企图

758    江苏扬农化学工业小集团股份有限公司                江苏扬农化学工业小集团股份有限公司                                   850    无效企图

759    叶怡红                                  叶怡红                                                     850    无效企图

760    刘和平                                  刘和平                                                     850    无效企图

761    李凤英                                  李凤英                                                     850    无效企图

762    陈贵阳                                  陈贵阳                                                     850    无效企图

763    尚勇                                    尚勇                                                       850    无效企图

764    李欣                                    李欣                                                       850    无效企图

765    许喆                                    许喆                                                       850    无效企图

766    西藏华西医药品小集团股份有限公司                西藏华西医药品小集团股份有限公司                                   850    无效企图

767    刘辉                                    刘辉                                                       850    无效企图

768    杜江涛                                  杜江涛                                                     850    无效企图

769    潘琛                                    潘琛                                                       850    无效企图

770    福建省纺织品(桩)有限责任公司          福建省纺织品(桩)有限责任公司                             850    无效企图

771    徐莺                                    徐莺                                                       850    无效企图

772    丁碧霞                                  丁碧霞                                                     850    无效企图

773    黄崇付                                  黄崇付                                                     850    无效企图

774    于文迅                                  于文迅                                                     850    无效企图

775    中航鑫港保证书股份有限公司                    中航鑫港保证书股份有限公司自有资产花费账                       850    无效企图

776    张涛                                    张涛                                                       850    无效企图

777    亚太财产保险股份有限公司                    亚太财产保险股份有限公司-自有资产                              850    无效企图

778    亚太财产保险股份有限公司                    亚太财产保险股份有限公司-惯例                                  850    无效企图

779    中华联姻人寿保险金股份股份有限公司            中华联姻人寿保险金股份股份有限公司-惯例其利润将来仍退给投保人                  850    无效企图

780    赛宗军                                  赛宗军                                                     850    无效企图

781    上海世诚花费明智地使用股份有限公司                世诚诚信迅速的明智地使用私募提供纸张花费基金                           850    无效企图

782    上海世诚花费明智地使用股份有限公司                华泰托管世诚诚博迅速的明智地使用私募提供纸张花费基金                   850    无效企图

783    李丽莎                                  李丽莎                                                     850    无效企图

784    芮国洪                                  芮国洪                                                     850    无效企图

785    陈学赓                                  陈学赓自有资产花费账                                     850    无效企图

786    安徽皖维小集团有限责任公司                安徽皖维小集团有限责任公司                                   850    无效企图

787    陶宗明                                  陶宗明                                                     850    无效企图

788    张文良                                  张文良                                                     850    无效企图

789    陈芝浓                                  陈芝浓                                                     850    无效企图

790    徐海琳                                  徐海琳                                                     850    无效企图

791    贾东海                                  贾东海                                                     850    无效企图

792    郭鹿                                    郭鹿                                                       850    无效企图

793    胡剑华                                  胡剑华                                                     850    无效企图

794    林河明                                  林河明                                                     850    无效企图

795    百大小集团股份股份有限公司                    百大小集团股份股份有限公司                                       850    无效企图

796    林梅英                                  林梅英                                                     850    无效企图

797    辽宁迈克小集团股份股份有限公司                辽宁迈克小集团股份股份有限公司                                   850    无效企图

798    王强                                    王强                                                       850    无效企图

799    周林根                                  周林根                                                     850    无效企图

800    王丹平                                  王丹平                                                     850    无效企图

801    王建新                                  王建新                                                  �

发表评论

Your email address will not be published.
*
*